O nás

Internet je naše doména

Naše zaměření směřuje od základních prezentační webových stránek přes stránky s rozšířenou funkčností jako jsou například rezervační systémy, registrace uživatelů, newsletteringový modul,... až po komplexní aplikace s napojením na třetí strany, tak aby docházelo k pravidelnému aktualizování dat z informačních systémů, nebo naopak jejich export z webové aplikace do systému třetích stran. Specializujeme se na zakázkový vývoj software na míru, ale i tak disponujeme řadou připravených modulů, které lze využít buďto v základní formě, nebo přizpůsobit přesně Vašim potřebám. Uvědomujeme si, že každý projekt je unikátní a je potřeba i tak k němu přistupovat, proto nám vyhovují projekty, které nás dokáží obohatit a lze sledovat jejich reálný dopad na reálný živoť, ať už ve formě zvýšení poptávky po nabízených službách a tím zvýšení viditelnosti Vaši firmy, nebo ulehčení interních pracovní procesů pomocí na míru vyvynutých systémů.

Disponujeme kompletním týmem lidí a jsme tak schopni zastřešit kompletní jak technickou, tak i propagační část Vašeho projektu. Navrhneme individuální design, z kterého následně vytvoříme responzivní šablony, které vývojový tým probudí k životu a propojí s administrací a zprovozní jednotlivé funkcionality aplikace. S projektem lze dále pracovat ve formě SEO optimalizace a navržení marketingového plánu pro zvýšení Vašeho dosahu viditelnosti na internetu a tak zvýšit povědomí o Vaši aplikaci, firmě, nebo nabízené službě. Po nasazení projektu do ostrého provozu naše práce nekončí, ale neustále ji sledujeme a díky monitorovacím zařízení jsme schopni v případě omezení jejího chodu včas zasáhnout a komplikaci vyřešit. Pro plynulý chod vývoje a komunikaci při tvorbě software využíváme technologie, které nám ulehčí a zpřehlední práci. Mezi jedny z nich patří například naše klientská sekce, v které naleznete veškeré informace a podrobnosti ohledně Vašeho projektu, aktivních službách, plateb, dotazů,....

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Informační technologie patří mezi jedno z nejrychleji rozšiřujících se oborů, proto dbáme na sledování aktuálního dění v oblasti IT a pravidelnému vzdělávání se na konferencích, srazech komunit apod. a tím využívat efektivních postupů při řešení dané úlohy v rámci projektu. v oboru informačních technologií, proto při vývoji software dbáme na správný výběr technologií, architekturu aplikace a čistotu kodu tak, aby bylo možné s projektem pracovat kontinuálně do budoucna ho rozšiřovat, nebo implementovat nové funkčnosti.